is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AART EN DE VERSCHEIDEN!!. DER BREUKEN. 20$

klemd geraakte : de lijderes was zeer dik en zwaar, en had nimmer een breuk gehad: kragting bij,„ haar komende, vond de breuk niét grooter dan een duivenei, en door de dikte van het vetvlies, naauwlijks zichtbaar, (p)

Op dezelfde wijze vond men eenigen tijd geleden, alhier, in eene lijderesfe eene zeer kleine beklemde dijebreük, die gelukkig door de operatie genezen werd : in het begin had men haare ongefteldheid als een kolijk aangezien en behandeld.

§ 39-

De groote breukzak wordt gemaklijk ge» kend uit de grootheid van het breukgezwel, en uit de hoeveelheid der ingewanden in hetzelve bevat. De waarneemingen, die wij tot ftaaving der tekenen van de groote neten darm breuken 54. en §. 66. zullen aanvoeren , kunnen de verfchijnzelen van deeze bijzonderheid des breukzaks ook genoegzaam bevestigen.

(p) Genootfchap ter bevordering der Heelk. te Amfter-1 dam, D. II. bl. 190.

0 a