is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ io j, logger, verh. over de tekenen van den

en doorzichtig vlies , den breukzak uitmaakende. (x~)

Bij de operatie van eene andere beklemde dijebreük, in eene dienstmaagd van 2>- jaaren, zag kragting, na de doorfnede der bekleedfelen, dat de breukzak zeer dun was, en. met de uitgeweekene ingewanden als één li-chaam fcheen uittemaaken fj)

De vochtgolving hebben wij verfcheide maaien, dan op de eene, dan op de andere plaats va i den breukzak, waargenomen.

De meerdere dikte en ontaarting des breukzaks , heeft men insgelijks, in de zo even aangehaalde gevallen van arnaud, van mijnen bovengencemden vader, van kragting, en in veele anderen, alleenlijk na het oiitblooten des breukzaks gekend.

, Dat er een gat in een' breukzak is , door eenig uiterlijk geweld veroorzaakt, kan men alleenlijk opmaaken, wanneer de lijder te vooicn een breuk gehad heeft, en deeze nu, van het oogenblik der ontvangene belediging af,

Cx) Operat. der Heelk. D. II bl. 252. (y) Verhandelingen van bet Genootfchap ter bevordering der Heelk. D. II. bi. 179,