is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aart en de verscheidenh. der breuken. 215

ftuk was hard en rood , en in gemelde opening ingeklemd; de buikring was vrij.

$• 4*

De breuken zonder breukzak geeven flechts eenige tekenen , wanneer .zij, door eene geweldige oorzaak voordgebragt zijn, gelijk uit de volgende waarreemingen zal blijken.

Men vindt bij garengeot een aanmerkelijk geval van een meisje, het welk, terwijl zij in beide de handen iet droeg, een karei, die haar op eene onbetaamelijke wijze aantastte , met een achter over gebogen ligchaam van zich poogde afteftooten , op het zelfde oogenblik, eene geweldige pijn in het onderlijf kreeg : garengeot, die om raad gevraagd werd, vond eene beklemde dijebreük, welke hij na verloop van eenige dagen öpereeren moest: de breuk bevattede een ftuk net in zich , en had geenen breukzak; (d) meer dan waarfchijnelijk was derhalven in dit ge-, val het buikvlies , in de nabijheid van den band van poupart, door die fchielijke en geweldige achteroverbuiging van het ligcnaam, en door de fterke infpanning van haare krachten, opgefcheurd.

(d) Traité des Operations de Chirurg. Tom. I. p. 373» ~,