is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AART EN DE VEliSCHEIDENH. DER BREUKEN. Si?

gemelden Heelmeester, dat een gedeelte darms tusfchen de wond, die het mes in de fchuinfe fpieren des buiks gemaakt had , bekneld zat, en welk. gedeelte in eene veel grootere uitgeftrektheid naar binnen, geheel verftorven was. (e)

Eene buikbreuk, na eene vroeger doorgaan» de buikwonde, door uiterlijk geweld in het genezen lidteken ontftaan , maakte zich kenbaar, volgends het verhaal van olhoorn, door zeer fchielijk bijkomende flaauwten en andere zwaare toevallen , maar inzonderheid door een groot gezwel, ter plaatze van het lidteken zichtbaar, (f)

De buikbreuken , welken het gevolg waren van vroegere keizerlijke fneden , gingen niet vergezeld van deeze toevallen, en kwamen allengskens tot eene aanmerkelijke grootte ; de buikbreuk van de Hertoginne van Luxemburg , die de Heer terios gezien had, was gevolgd op eene voorafgaande keizerlijke fnede , en tot de grootte en gedaante van een mans hoed aangegroeid, (g)

Op gelijke wijze was de aanmerkelijke buikbreuk van maria de la proche ge-

(é) le blanc, Heelk. Operat. D. H. bl. 284, (f) heister, Heelk Ouckrw D. II. bl, 899. igj Mmoirede VAadem. R. de Chirurg. Tom. I. p. 642.