is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwendige huxpmidd. tegen de breuken. ?9

Hardnekkige beklemmingen van het net, heeft richter tweemaal zeer gelukkig weggenomen, door de lijders behendig op den rug te doen liggen ; ontfteekingweerende middelen kante* wenden , als herhaalde aderlaatingen te doen, omflagen van koud water, azijn en ammoniaczout in 't werk te ftellen, en door het geduurig drukken der breuk met de handen van twee elkander afwisfelende helpers (et).

Arnaud tekent aan, uitrineaolme, dat een man van negen en zeventig jaaren, geene hulp vindende bij breukbanden, vöoi eene breuk , die hij- 14 jaaren lang gehad had, te vrede was, mee dezelve, zo dikwijls zij uitging, met de hand in te brengen ; wanneer hij waarnam, dat zij gemaklij ker inging, als hij op de, tegen de breuk overgeftelde, zijde lag, gewende hij zig op die zijde te liggen , en liet zijn bed maaken op eene daartoe gefchikte wijze, waardoor hij werd genezen (b).

De gorter zegt, de liesch- en balzaksbreuken moeten, zo ras mogelijk, herfteld worden; doch zo de breuk door toeknïjpingen vaa den buikring, of opvulling van den darm, niet gemaklijk terug gebragt kan worden, moet men de fchaamdeelen befmeeren met een mengzel

Ca) Loc. Cit. 2de deel bl. 22.

(i) a Disfert. on Httnias or Ruptures, p*g. 208.