is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwendige hulpmidd. tegen de breuken, 89

Pott zegt „ meenigmaal de nuttigheid van „ prikkelende klisteeren en zetpillen ondervon,, den te hebben, inzonderheid als zij dikwijls „ herhaald, en uit den rook van tabak, of uit „ een mengzel van zout, honig, en aloë, tot „ de behoorlijke dikte van eene zetpil gekookt, „ waren zamengefteld."

„ Door deeze middelen, heb ik (voegt hij „ 'er bij) zeer vreesverwekkende breuken, wel„ ke men dacht, dat de heelkundige operatie „ volftrekt vereischten, zien inbrengen" (#).

Heuermann herftelde gelukkig eene beknelde buikbreuk , bij eene vrouw van 26 jaaren, door het in den omtrek van het breukgezwel plaatzen van drooge koppen (r).

Wat de geneezing der breuken aangaat, zegt hiddinga, hieromtrend moet de heelmeester altoos de zagtfte en bekwaamfte geneesmiddelen beproeven, voor dat hij tot de kunstbewerking befluit. Terftond moet hij het verplaatfte deel weder trachten in te brengen; den lijder meer of min dikwijls en overvloedig, naar de krachten van denzelven, en den trap van ontfteeking, die de breuk mogt vergezellen, aderlaaten; op het breukgezwel verfterkende, ontbindende, en

za-

(f) Verhand, over de Breuken, b'. 165.

(r) lentfrinck, Geneesk. Tijdfebr. 2de deel bl. 4.

F 5