is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit- en bw. middel. teg. de breuken. 205

baar, dat zij fomtijds met goed gevolg gebruikt worden, en ik zelf heb eens," zegt r,chter, (wij kunnen zeggen herhaalde reizen) „ alleen door deeze middelen, eene waare beklemming weggenomen. Maar daar de zitplaats der kramp, die de inbrenging verhindert, waarichijnelijk niet in de Breuk, maar in de. buikipieren is, moet men deeze warme, weekmakende pappen niet, zo als tot hier toe meest altijd gedaan is, op de Breuk, (waar zij altoos nadeel doen, naardien zij de vaten verflappen, en de opftopping en zwelling vermeerderen) maar op den geheelen omtrek van den buik leggen.

Naardien de prikkelingen, die de darmen ondergaan," (wanneer zij buiten haare en natuurlijke holligheid geweken zijn, tegen de inbrenging fterken tegenftand bieden,) altijd kramp, achtige toevallen in het darmkanaal, en in de onderbuik verwekken, en 'er bijgevolg geene zodanig een wgenftand tegen de inbrenging kan plaats hebben, zonder krampachtige toevallen raaden wij. om in alle gevallen, alwaar men eens, ter inbrenging der Breuk, het koud water vruchtloos beproefd heeft, den gantfchen onderbuik, onophoudelijk, met warme, weekmakende middelen te bedekken:" — Hier toe kan men, onder anderen, (terwijl wij onder alle an°3 de.