Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412 g. j. van wy, verhandeling over de

gen ter inbrenging met de hand, in onderfcheide tijden ondernomen worden.

„ Op deeze wijze heeft de beroemde theden, CO vee'e beklemde Breuken, fomtijds in drie, fomtijds in zestien uuren, terug gebragt.— Hij heeft opgemerkt, dat het koude water doorgaands des te langer gebruikt moet worden, hoe langer de Breuk ter inbrenging tegenftand geboden heeft. Goulard bediende zich, in

plaats van koud water, van ijs; dit liet hij tien uuren op de Breuk liggen, en na dat dezelve verloopen waren, vond men, dat de Breuk terug gekeerd was."

„ Het is moeielijkte bepaalen, (zegt richter,) hoe lang men met het gebruik van dee» ze middelen met zekerheid kan aanhouden, en wanneer men reden heeft om te gelooven, dat van dezelve geene hulp te verwachten is. — Het komt hier het meest aan, op het ervaaren oordeel des Heelmeesters, dat gegrond is op de vermindering der toevallen. — Als zich, na dat men het koud water zestien of twintig uuren gebruikt heeft, geene de minfte verandering in het gezwel, of in de toevallen opdoet, zou ik van dit middel afzien, en de kunstbewerking verrichten." —-;

Als

(/) Neue Bemerkungen, p. 98. feqq.

Sluiten