Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ DE BEHANDELING DER BREUKEN. 3

fteldheid der deelen, welke het breukgezwel omringen, plaats kan hebben; en de vierde Kïdeeling, over de bijzondere Aanwijzing bij de behandeling, naar de verfchillende ingewanden, welke in het breukgezwel kunnen bevat zijn; alles op eigene ondervinding, en wat bekende Schrijvers en derzelver waarneemingen ons lee» ren, gegrond.

Hier aan te voldoen, hebben wij beproefd, terwijl bevoegde beoordeelaars beflisfen mogen, jn hoe verre onze poogingen daar in gedaagd zijn.

Sluiten