is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door theodorus arnoldus castelvn3. I95

eene daartoe gefchiktfte houding te geeven ; welk voorfchrift ook in alle gevallen vóór de taxis dient.

Hiertae laat men, bij voorbeeld, bij de Lieschbreuk, de lendenen lager leggen óan de billen en den borst, om de buikfpieren te verflappen; terwijl men het hoofd laat ophouden ^ om de fchuinfche halsfpieren ((lernomastoidei) zo wel als de regte buikfpieren (recti abdomU nis) werkeloos te ftellen, en door hec optrekken, der dije en knie aan de zieke zijde, des te meerder ontfpanning te geeven aan de peesvliezige vezelen, dewelke in de lieschplooi van de dijezwagtel, naar de band van poupart en buikring overgaan, en geene vleeschveze* len zijnde, gelijk wij te vooren betoogd hebben, zich das ook niet als fpiervezelen kunnen famen trekken.

Voor de Dijebreuken, moet bij de aanwijzing vooral in acht genomen worden, dat niet de lijder zelf de dije naar den buik optrekt; maar dat zulks dcor den Breukmeester of een helper gefchiede, en, zo het mogelijk is, het been zodaanig worde opgehouden, of op een kasfen geplaatst, dat de voet nie op het bed fleunei De reden voor deeze aanmerking is , om dat, uanneer de lijder met den voet fleunt, en hij zelf de dije i optrekt, of zich onder de