is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR THEODORUS ARNOLDUS GASTELYNS. I97

buiksingswantfen bij verwondigen, tusfehen de vieesch of peesvezelen der buikfpieren bij de inademing doorgeperst, en door de wormwijze beweging vermeerderd, de naauwe opening der wond overtreffen en dus beklemd worden; al het welk, op gelijke wijze, in de buikbreuken, na voorafgaande verbranding en een te zwak lidceeken kan gebeuren? Offcboou deeze gegronde bedenking niet kan ontkend worden K zal een kundig oog hierbij wel ras inden , dat de aanwijzing , in esn versch geval van dien aart, zijn moet het aanleggen van koud water enz. te beproeven; of tot het verwijden der beklemmende gaaping door het mes zijn toevlucht te neemen. Daar ondercusfchen deeze Buikbreuken meest in vrouwen, die dikwerf ge* kraamd hebben, voorvallen, is ook die beklem*, ming zeldzaamer en minder te vreezen.

In de Borstbreuken, in welke de maag of het gedarmte reeds vóór de geboorte, (O of na toegebragte wonden of verzweering, tusfehen de vanéén gewekene vleeschvelen van het midden* rif, uit de buikholte binnen die der borst zijn ingedrongen, en bij iedere uitademing door die

(t) Waarneeming van den Hoogleeraar van geuss, geplaatst in de Haarl. Maatf., deel 8, bladz. 169. de afbeelding op bladz. 10. Vergelijk hier mede pftit, nrMiti de maladiti Ckirurgicales, tem. 2.$ag. aón.