Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTEN LIESCH-BREUKBAND. 323

duimen lang zijn, en deszelfs bogt meerder of minder lengte hebben, naar de verfchillende gedaante der Bekkens; eenige lijnen korter voor vette lijderen, wier Bekken gewoonlijk ronder is; en langer voor magere menfchen, wier Bekkens meerder langwerpig ronde gedaanten hebben; en, naardien 'er zeven verfchillende graaden van aandrang der deelen, die de Breuken voortbrengen, kunnen gefteld worden, behooren de Beugels ook daaraan onderfcheiden te beantwoorden , naar maate der zwaarte der Breuken, en der aanmerkelijke verwijding der Buikringen."

De Poppen moeten van eene gedaante zijn, die het hol der Liefche geheellijk vuile, den omtrek der Buikringen eenige lijnen ver overdekke; en daartoe in de dwarsschte 9* a 2| duimen breed, en a duimen hoog zijn; van welk laatfte, in het werk van juville verkeerdelijk het tegengeftelde, door eene drukfout, (pag. 140,) is opgegeven."

„ De tweede Pop, aan het einde eens dubbelden Bands, heeft niet nodig, gelijk de eerfte , eenen fcherpen hoek met den Beugel te maaken; en dezelve van eenen dubbelden Band afgenomen zijnde, kan deeze voor eenen enkelden dienen.' Beide moeten met eene kleine Z3

Sluiten