Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U j-r- MlcHïtL , Ophelderingen mr tf#

uitdoen, dewijl een verlenging van twee liinen f twee duimen verwijdering ZaSd^te&tfï* Kmd in het eerfte en tweede geval heeft doen booren worden: de natuur krènm J?^ , • ge" diergelijke müépmSmm^I^ *** . een Vroedmeefter haaré bewS'en afwacnt^rtl? dan geen hefboom of tan» ik laftfnL ^c,u' lé beenfneede, noodig heeft • dit meen ik 1 in mijne Verhandeling te hebben beWeezei? Wet

ter waereld is gekoomen, door den tan" ten mSf als men de natuur onderfteunde, zou geSoo?cn 2$n!

J° eerfte geval was reeds de dood van het Kind Voor de bewerking te voorzien.

Wat aangaat de derde bewerking kan men óffl»

Bekkens, die tnsfehen de Zitbe?nde,e„T diende S' Heer voi, cam.os wat naauwer bepaald te lBsE e » men 'er met meer naanwkenfigneid ov'e?^ " '' < höaf'fi -.'.'.tom ab -lor .'j • M -

Om kort te gaan: het is zeeker dat de Her-r malle drie de gevallen «ren <rrnnt-L - .CAMBOir Schaambeendere'n Z^^eK^^f^ ^ de Vrouwen zo gemakkelijk geneSiMn'nï Wijl vallen van sigault, siebold oOT,.»n J ' De ge" leeren, hoe eene groot^verwTdm" derT.h' ^ H£TZ deren gevaarlijk, % zomwnlen dSdelHkSchJ*mhcca~ ongelukkige Moeders mwiJien a°odelijk,zy voorde * En

Sluiten