Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

JT\e Beminnaars der Historiën en Reisbefchry vingen, hebben van alle tyden af veel belang gefield in de echtheid der Berichten, en de geloofwaardigheid der Schry* vers; immers dezulke waar en altoos hun 't aangenaamst, waar van zy overtuigd waar en , dat de Verhaalen, zonder eenig eigen belang, by 't leeven der Reizigers, en dus door hun zelv' gefchreeven, of uit hun mond let' terlyk overgenomen zyn.

Het byzonder Noodlot, V welk my niet alleen, maar ook nog vier anderen Commandeurs op onze laatfle Reize naar Groenland allervreeslykst gedreigd, en twee van ons allerjammerlykst getroffen hebben, kon my niet doen afzyn, om de Befïierder van 't Heel-al door eene nadrukkelyke herdenking voor zyne wonderbaarlyke Verlosfing dankbaar te zyn; ik verzuimde derhalven niets om alles zo van''t geen my, ah 't geen ons allen, zo aan Je Velde, als in de Bezetting voornamentlyk overgekomen is, op V zorgvuldigst in myn "Journaal aan te tekenen, om het zelve by behouden Arrivement in een geschikter order over te febryven, om niet alleen my zulks daar door eene Nagedachtenis te verfchaffen , maar ook anderen , die van enzen rampfpoed vernoomen hebben, hm alles op nieuw te * a kun-

Sluiten