Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 JOURNAAL

Donderdag den 29. 's morgens de Wind N. O. en donker van mistviammen, middags klaarde het een weinig op en 't Ys ruimde eenigzints van 'C VeJd af, zagen ook een moov Wa terpje,.maakte Zylboorden en Zylde by't Veld Jangs om de Zuid VV est, s avonds maakte aan de Z. W. punt vast de Wind i\. I\ U. met Sneeuwbuitjes.

Vrydag den laatften, 's morgens de Wind Noordlvk met mooy klaar weer, konde nog 13 Scheepen zien, 's namiddags vernamen mets en konde geen de minfte uitvlucht ontdek-

!?r"% „yl het liier vo1 ve]de en vlarde Ys was, hadde in 't W. Z. W. nog een mooy Watertje, des avonds de Wind Oostelyk en donker van de mist. Dus liep deeze maand ten einde, in welke wy nu van den 10. derzeive en dus 21 dagen bezet geweest waaren, zonder nog eenige hoop van uitkonVt te zien ; het zal den Lezer die de monfterrol ingezien heeft niet moeijelyk vallen myne beduchtheid op te'maaken ik als Commandeur hief wel myne oogen tot de B-rgen, van waar myn hulp kon nederdaalen , dan wanneer ik myn q eigene'Zoonen Zwager en Neef befchouwde, moest ik dikwyls myne natuur geweld aandoen om my in te houden; lieve God zuchteik menigmaal bymy zelve, waar zal dit heen; ik was in een dwarrelwind van denkbeelden, dan waaren myn gedachte t'huiswaards, dan weder elders, doch wat kondeik anders doen dan afwagten hoe het de Voorzienigheid met ons zoude fchikken in de volgende maand.

Saturdag den 1. July, 's morgens de Wind O. ten N. en donker van mist, 's namiddags vernamen niets, 't Jeide hier nog vol vlarden en 't Ys maalde fterk, onze hoop van uitkomst verflaauwde niet weinig, 'savonds de Wind N. O. met Sneeuwjagt, en heevige koude, wy ligten ons Roer vooreen Vlait dat op ons aankwam, en lagen weder zwaar bezet.

Zondag den 2. 's morgens 's namiddags en 'savondsde'wind N. O. met Sneeuwjagt en ftyve koelte, deeze dag was ook voor ons geheel geen blyde dag, terwyl wy met droevige oogen myn Broeder Pieter Mooy, met nog een Schip gisfen een

Deen,

Sluiten