is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chobooth ' balebabootb , Fo. 156.

MeaorathHantaoor.

Fo. 101.

j2 ISRAELS VERLOSSINGE D"IÖ b2pb ftiö by Xb& „ gy en zult , niet zyn als die Knegten, die hare Heeren „ dienen om loon te verkrygen, maar ge, lyk die knegten, die haren Heere (uit „ liefde) dienen, en niet om loon," enden neergemelden R. Bechai verhaald, dat een Godzalig Man zoude gezegt hebben, „ Ik „ zoude my voor mynen Godtfchamen, dat ik hem alleen om loon zoude dienen, of „ uit vreeze voor de ftraffe, enz. Neen, „ maar ik zal hem dienen, om dat het hem „ toekomt." Indien gy u zelve hier by neder legt, hoe kond gy dan zeggen, en u zeiven bedriegen, met uwe ydele gedagten, dat gy Godt vreejl, en hem lief hebt ?

Ei lees dog eens de nadruklyketaal, van uwen vermaarden R. I z a a c , daar hy zegt:

rwyiTxa&b rmon u"pb nirnn p by ■toko n"pb\ ' -pan» nwrt nan^a "runn4? afti nywa nnnx pm - ïmsoi 'wnurzw vax p¥"i nwyb aba 'oyn 'jsa üian nx xnai vrona übiyn nx rrjae* 'Dnpon p i*?*soi mnwi »»poi ' pxra vo» *?a na]*1? a»n wn ia*;a nr ty'i

*;a nxn Kin ntrx ' n»>tyn au nnyn jnv na*» ' rvnnDJ ^a jnri maiöKn ♦33 inna^D \rv xin ' mavo paoi vb

•131 ' Vf2*j;D '331 ia1? „ Daarom, die het gebod op een regte wyze wil onderhouden, „ die zal het zelve doen uit liefde tot

„ Godt,