is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioé Lessen' over tks yr#

op andere ftoffen konde men niet verwachten dat zoo duurzaam zijn zonde; gelijk ook, inderdaad, de oudfte handfchriften maar weinig ,n ge. tal en van later tijd zijn in vergeiyking van duizenden van munten en opfchriften.

Of gedenkpenningen zijn de volledige gedaanten van vele oude gebouwen, en waarfchynehjk de geftalte van vermaarde ftandbeelden en de fchetzen vaa beroemde fchilderftukkea, bewaard gebleven, van welke nu verder niets overig is. Het gene deze gisfing bevestigt iss dat vier der fchoonfte ftandbeelden, welke thans nog voorhanden zijn, tenveten , de Hercules van Faraefe, de Vernis, van Medicis,' de Apolio van het Belvidere , en de vermaarde Marcus Aurelius te paard , alle op oude gedenk, penningen voorkomen; hoewel men dit niet wist, voor dat deze ftandbeelden zelve ontdekt waren.

Op het onderwerp van het gebruik der oude gedenkpenningen (offchocn dat gebruik weiniof geene betrekking heeft tot de gefchiedenis* moet ik echter met een woord gewag maken van de voorname bedoeling van Addifon^s vernuftige verhandeling over de gedenkpenningen : te weten , dat de oude penningen en de oude dichtftukken wederzijds groot licht over eikanderen verfpreiden. Hy heeft aldaar door eene

groo-