Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145 t, E S * E Hf o V E R LES *.

Echeflratus, Labotas, Dorysfiis, Agefilaus, Archelaus , Teleclus, Alcamenes , Polydorus \ Eurycratus , Anaxander, Eurycratides, Leon' Anaxandrides, Cleomenes en Leonidas, zeven! tien in het geheel en tegelijk met dezea was er insgelijks eene opvolging van zeventien uit den anderen ftam. In dezen tusfchentijd hebben wy derhalven eene dubbele opvolging van zeventien koningen. Nu heeft Ifaak*Newton, door het vergelijken der tijdreekening van ge! noegzaam alle opvolgingen, van welke wy volkomen zekerheid hebben , bevonden , dat de koningen, de *een door den anderen, elk achtien of twintig jaren geregeerd hebben; en zo zy dit getal van jaren in eenig geval al hebben te boven gegaan , is zulks zekerlijk niet geweest in zulke tijden van beroerte, gelijk die der Griekfche Monarchien waren.

Volgend s deze reekening , derhalven , moeten deze zeventien Vorsten, wanneer men voor ieder twintig jaren fielt, het geen zekerlijk zo veel is als de natuur der zaken toelaat, te zamen driehonderd en veertig jaren geregeerd hebben. Deze van het zesde jaar van Xerxes terug gefield , en een of twee jaren bovendien voor den oorlog der Herakliden en voor de regeering van Aristodemus , den vader van Euristhenes en Procles, toegedaan zijnde, zullen de wederkomst der Herakliden in PeJo.

pon-

Sluiten