Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

msxyi, di GescmiedkWhde. ass

toog van de veranderingen, beide in de waarde van het geld en in de evenredigheid tusfchen hetzelve en de'koopwaren, optegeven, dan in het voorgaande gedeelte. Ik zal UI. alle de veranderingen welke het gewigt en allooi van ons geld immer ondergaan heeft in eens doen befchouwen m eene tafel, welke ik getrokken hebbe uit het onlangs uitgegevene verflag der Engelfche Mun. ten door de Maatfchappy der Oudheidkundigen. Vooraf echter zal het niet ongepast zijn UI. te onderrichten, dat in de Saxifche tyden een fchelling (immers in eenigen tijd) gereekend wierd vijf penningen te houden, en dat een pond achtenveertig fchellingen hield, welke dus het zelfde getal van penningen uitmaken, welke een pond ook thans in zich bevat.

Noot ha ns fchijnt de evenredigheid tusfchen den fchelling en den penning aan den eenen kant of het pond aan den anderen niet altijd zo eenparig geweest te zijn, als die tusfchen den penning en het pond. Onder het eerfte geflacht der Franfche koningen blijkt de Franfche Sou of fchelling, in verfchillende gelegenheden, vijf, twaalf, twintig en veertig penningen gehouden te hebben. Maar zedert den tijd van Charlemagne by de Franfchen en van Willem den Veroveraar by de Engelfchen fchijnt de evenredigheid tusfchen het pond, den fchelling

r s en

Sluiten