Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

des

SCHRYVERS

a e n den

L E E Z E R,

Tot opheldering van dit werk.

pijp! EELE, immers uitmuntende , verbazende en ftoute Bedryven, Gunftige Leezer! heeft Nederland vertoond in de voorgaende Eeuwe, by de Beveftiging van de Waere Godsdienft en de verkryging der Vryheit;door het knellende Juk des Konings van Spanje en dat der Roomfche Kerk-heerfchappye af te fchudden ; als ook by de Grondlegging, Opbouwing en Befcherming van een Allerheerlykst Gemeenebest: welke met den eerften opflag , naulyks geloofbaer voorkomen ; maer,by alleEdelaertigen recht overwogen , in geene geringe achting worden gehouden. Insgelyks zyn hier opgedaegt en voortgekweekt zo veele voortreflyke ^enleggers en Medehelpers van alzulke Bedry. ven, dat noch Griekenland, noch Romen zelf, in een zo eng Tyds-perk vertoond heeft een dusdanig roemwaerdig Schouwtoneel,

Sluiten