Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»76 VERZAMELING

SoDarmtë <Cöangciffta ÜDptien <@acm. H3p gftclupt 3JJ ©oDe brQuaein. 3ja» iBocr matcfittn mi int jaet m. ccccc. tlull. (♦)

Aldaer, op de Uurfag-klok, in bet Toorcntje.

(*} Uit dit Jaertal blylct', dat deeze Klok reeds voorheen elders heeft gediend: zynde dit Gebouw eerft in den aenvang der voorledene Eeuwe aengelegd, omtrent het midden tot een Diaconie Oude Vrouwe en Kinderhuis, aengekogt; en, in het laetft der zeiver Eeuwe, tot byna de Helfte vergroot; en dus van minder Ouderdom; ook is het Omfchrift, behalven den Naem van 3fl)a»11'^ «CuaiiQciifïa/ eveneens, als dat van de zogenaemde Werk-klok , in de Groote-kerks Tooren; hiervoor op Bladz. 181. afgefchreven: men meend dat deeze Klok aldaer, ofwel in het zogenaemde Bellefroy, boven het Koor van die Kerk, w«l eer tot den een' of anderen dienft is gebruikt.

Sluiten