Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van GEDENKSTUKKEN. 279

Sluit nimmer, hart nog hant, al wie hier binnen treet: op woeker zet gy t uit, wat gy aldus beateet. mdcclxxi. j. Spek.

Voor het Luterfcbe Weeshuis.

toen 't LVtersCh WeeshVIS Was gestICht Voor Wees' en grIJzen, sChonk goDt het zIJNe gVnst en oVerheIt VeeL regt: bIJ zVLk een zegen, reets op 'r nVt geboVW ceLegt, VekWagt het Voorts Van eLk een LIefDerIJk beWiTzen.

*734- C*>

a. f.

. Aldaer, voorheen onder een Naem Tafereel, in een der vertrekken.

(*) In dat Jaer op den 21 ten Van Lentemaend, wierd ter gelegenheid der Stichtinge van dat Gebouw, door den toenmaels Hoogduitfchen Leeraer J. G. Pambo eene Leerreden gedaen over Exod. u, vs. 9. Waer na fen "behoeve van dat Godshuis eene Collefie of Inzameling gefchiede.

S 4 of

Sluiten