Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Grond-beginselen der Meetkunde

ge. En trek de regte AB v: i beg. Deze is de begeerde linie. Demonftratie.

AB en AE zyn radii van den cirkel ABE v: conft.

En daarom is AB zas AE v: 15 def: 1.

Maar AE is D v: conft.

Dus ook AB =. D v: 1 ax.

Dat te bewyzen was. Stholium.

De confruSlie van dit werkftuk kan veel gemakkelyker gedaan worden op de volgende wyze. .

'CFig.' 183. 'Tab. XII.)

Uit eenig willekeurig punt A in de peri" phêrie des'- gegeeve cirkels als centrum met de ■ wydte van D als radius befchryf een cir~ "éèlboogje EB F, fnydende den circumferentie des gegeeve cirkels in B, trek dus de regte AB deze is de begeerde linie: want uit A " als cent: met de wydte van D als radius , 't cirkelboogje EBF befchreêven zynde, zoo is het klaar, dat de radius AB gelyk D moet zyn.

PROPOSITIE II. PROBLEMA II.

In een gegeeve cirkel te befchryven een driehoek, gelykhoekig met een ge„ geeve driehoek.

(Fig:

Sluiten