is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Euclides, Elfde Boek. 435

Ën AM? — AC? -f CM v: 47: i* Ergo AL? — AC? + CM* + LM yi 1 ax.

Ook is CM? + LM? — LC? v: 47; 1. Daarom AL — AC? + LC? v: 1 ax. By gevolg is de V ACL regt v: 48: 1. Van 's gelyke bewyffc men alzoo dat de

V DFH regt is.

Wederom is AL? :— JAM? + LM* v: b: b.

En AM? — AB? + BM? v: ^yTi. Ergo AL? = ABf + BM? + LM? v: 1 ax.

En BM? + LMq ra BL? v: 47: 1. Daarom AL? — AB? + BL? v: 1 ax. By gevolg is de V ABL regt v: 48: ï. Op dezelfde wyze betoogt men dat de

V DEH mede regt is.

Daarom is dan in de An. ABL en DEH. De V BAL = V EDH v: hyp.

V ABL — V DEH V: b: b. AL = DH v: ber.

Daarom is AB rr= DE v: 26: 1. Ook is in de An. ACL = DFH. De V CAL = V FDH v: hyp.

V ACL — V DFH v: b: b. AL =s DH v: ber.

Daarom is AC ra DF v: 26: 1.

Zoo dat dan de An. ABC en DEF twee zyden en een hoek tusfchen beide gelyk hebben v: b: b,

Ee 2 En