is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 Grond-beginselen der Meetkunde Demonftratie,

Om dat nu DE i DG : : DG : DF is Ti hyp.

En IK = IL = DG is v: hyp. Daarom is DE : IK : : IL :DFv:k:b. En by gevolg DE X DF = IK x IL* Of dat het zelfde is cd FE — ,C7LK v: 14: 6.

Wyders om dat de platte V EDF ~ platte V KIL is v: hyp.

En om dat de in de lugt gaande DG en IM gelyk zyn v: hyp.

Daarom zyn de hoogtens der 0S. me-> de gelyk v: cor: 35: 1 r.

Om welke rede dezelve dan gelyk zyn v: 31: 11.

Dat te bewyzen was.

PROPOSITIE XXXVII. THEOREMA XXXIL

Wanneer vier regte linien evenredig zyn; dan zullen ook de parallellepipeda'as, die op dezelve gelykformig en geJykftandig befchreêven zyn, evenredig

zyn.

En wanneer vier gelykformige en gelykftandige parallellepipeda'as evenredig zyn; dan zullen de vier regte linien, op

wel»