is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Euclides, Elfde Boek. 439

- welke zy befchreêven zyn, mede evenredig zyn.

CFig. 326. Tab. XXIV.) ie. Hypothefis. A : B : : C : D.

Thefis. £3 A : £3 B : : £3 C : £3 D. 2e. Hypothefis. £3 A : £3 B: : £3 C : £3 D.

Thefis. A : B : : C : D. Demonftratie op het eerfte. Alhier is £3 A: £3 B :: 3 v: A : 3 V: B. En A : B : : C : D v: hyp. Dus 3 v: A : 3 v: B : : 3 v: C : 3 v: D. En 3v: C:3v: D::£3C:£3D v: 33:11. Ergo£3A:£3B::£3C:£3D v:n:5. Dat te bewyzen was. Op het tweede.

Alhier is 3 v: A : 3 v: B : : £3 A :

£3 A v: 33: n.

En£3A:£3B::£3C:£3Dv: hyp. En C:£3D::3V:C:3v:Dv:33:n. Ergo 3 v: A : 3 v: B : : 3 v: C : 3 v: D

v: 11: 5'

By gevolg ook A : B : : C : D. Dat te bewyzen was.

PROPOSITIE XXXVIII. THEOREMA XXXIII.

Indien een vlak perpendiculair op een ander vlsk geregd is, en uit een pufit in een dezer vlakken tot het andere yfek getoogen is een perpendiculair; deze perEe 4 Ven'