is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lesxvi. Algemeene Staatkunde. 243

het gevolg van eenen uitgebreiden koophandel, en zy bevorderen onderling eikanderen.

Deze omftandigheid toont ten klaarden den lagen ftaat van den koophandel in oude tydenWy lezen by Lyfias dat er duizend ten honderd gewonnen was op eene lading ter waarde van twee talenten, welke niet verder gezonden was dan van Athene naar de Adriatifche zee; en dit wordt daar niet verhaald al^ een voorbeeld van buitenfporige winst Dit had natuurlijk ten gevolge, dat ook de rente van hee geld in oude tyden hoog was , gewoonlijk tien of twaalf ten honderd. Waar een uitgelekte handel is , zullen de kooplieden altijd trachten eikanderen te onderkruipen en alles zoo goedkoop mogelijk (tellen , om zoo doende , door kleine winsten en grooten handel , een goed beftaan te winnen.

In China is de wettige rente van het ge'fd dertig len honderd, (*) het geen men zegt de middelbare zom te zijn tusfchen de rente van goede landeryen en de winsten van den koophandel. (|) Maar op dat zelfde gezach wordt verhaald, dat geld op land of huizen geleid ten hoogiten tien ten honderd

(*) Memoires fur les Chinois Vol. IV. p. 33*. CD ibid. p. 341.