is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256 Lessen over de eesxvii.

de tegen de ftoute doch onkundige wilden vaa het Noorden.

Een overdadig leven verzwakt zekerlijk het ligchaam en veroorzaakt veel ander kwaad. Maar het is verre verkieslijk boven eenen ftaat van werkeloosheid en woestheid , welke er gemeenlijk tegen over ftaat. Onder een volk van de grootfte rijkdom en weelde vindt men nimmer die verraderlijkheid en wreedheid, welke genoegzaam alle onbefchaafde en woeste ftaten kenfchetzen; maar gemeenelijk een hooger en rechtmatiger gevoel van eer en eene veel menschlievender geaardheid. Tusfchen den eerften en tweeden Punifchen oorlog, toen de ftaatsgefteldheid van Rome het volkomenfte was, was er het vergiftigen zoo gemeen, dat, naar men verhaalt, de prator in één jaar en flechts in een gedeelte van Italië meer dan drieduizend menfchen wegens deze misdaad aan den hals ftrafte.

Wat aangaat de fterke gezetheid op geld, welke onder de grootfte oorzaken van de fchraapzieke en onrechtvaardige handelwyzen ter verkryging van het zelve, en gevolglijk van vele ondeugden en flechtheid , dient geteld te worden , deze moet overal even groot zijn, waar men de zelfde gelegenheid heeft om er het gebruik vaa te kennen. Een kruier, zegt Hume,

Is