Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zo uit hun Leeraars en hun vast getuigenis,

Als uit Godts heilig Woord, dat eeuwig Waarheid is.

Zo dat ze konnen zien 't bedrog van hun gedachten,

En dat de Goëly dien zy met veel prachts verwachten,

Heel anders komen moest; en dat ze, gantsch misleid

Door waan, hem moesten zien, in zyne nedrigheid,

Voor zyn verhooging, die zy hem teu eersten geeven.

Dus, door de Menfchenliefd, en zucht tot hen gedrceven,

Vertoont hy hun het Licht, dat zyne Ziel ontfing,

Na zo veel tegenfpoed en droeve fukkeüng;

En wenscht , dat zy ook deel aan de onwaardeerbre fchatten

Der Ziele neemen, en de zaak eens wel bevatten;

Opdat ze erkennen, lang in 't Woordelyk begrip

Gedwaald te hebben, dat ze met het edel Schip

Van hunne Ziel, door Storm, in een verkeerde Hjvea

Gedreeven zyn, en zich met ydclhedcn laaven,

En heilloos blyven tot den allerlaatften dag,

Zo geen bekeering volgt. Hy toont u 't hoog gezach

Van Vorst Mesfias, en hy znl 't u nader toonen,

Ja u doen zien , dat ge u niet langer kunt verfchoonen,

ó Joodfche Mannen! en dat gy den valfchen fchyn

Verlaaten moet, indien gy wilt behouden zyn!

H, v. E.

QP

Sluiten