is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en EEUWIGE BEHOUDENIS. 107 en de andere Volken, maar ook tuffchen de andere Volkeren , die malkander vervolgd , elkanders landen beroofd, en de goederen tot hun bezit en eigendom genoomen hebben, en doodvyanden, den een tegen den ander zyn geweeft: die Godts Woord geleezen hebben, zal dit genoeg bekend zyn , waarom ik het onnodig agte om my hier over uit te breiden: Ja was er niet een bittre Vyandfchap tuffchen Israël en Juda zelfs? gelyk men in het tweede Boek der Koningen leeft: maar nog meer, wy vinden immers dat de haat en Vyandfchap zig terftond vertoonde tuffchen Caïn en Habel, tuffchen Ismaël en lfaac, tuffchen Efau en Jacob, die zelf van eenen Vader gebooren waaren! en dus fpreekt het van zelf, dat hier in deze dierbare woorden wat anders en hoogers bedoeld wierd, dan de Vyandfchap tuffchen Israël en de andére Volkeren!

Myne gedagten zyn, dat men deeze woorden in 't gemeen aldus zoude kunnen opvatten: wy hebben, waarde Broeders, in het voorgaande breedvoerig en zeer duidelyk aangetoont, dat door de Zonde van Adam alle Menfchen in de magt des Satans zyn vervallen, en aan hem als gevangene zyn overgegeven: en dus zoude zekerlyk niets anders te verwagten zyn geweeft , dan dat ook alle Menfchen met elkander, in zulk een Vriendfchap volkomelyk overeenftemmende, zouden geleeft en gedaan hebben den wille en de werken van hunnen Vader den Duivel.: Maar ö! uitnemende belofte, hier beloofd Godt, die

de