is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enEEUWIGE BEHOUDENIS.221

gen, en Heer der Heeren! —

Wien kan hy door dezen p-|C3E3ü Metta-

tron anders bedoelen, dan die Eeuwige zelfftandige Wysheid, den Zoone Gods, die van zich zeiven betuigt, door my regeeren de Koningen , en de Vorften ftellen gerechtigheid: door my heerfchen de Heerfchers, en de Prinfen, alle de Richters der Aarde ? — Ja, wien kan hy door dezen

P"1L3£3Ü Mettron anders bedoelen, dan

de eeuwige zelfftandige Wysheid des Vaders,

naamlyk dat nii? N1ÜHÜ Memra Jehovah,

den Zoone Gods ? die in de Godfpraak (door Rabbi Abraham Merimom, ter flaving van zyne ftelling aangehaald) fpreekende wordt ingevoerd, en van zich zeiven, ten opzichte van zyn eeuwig bestaan met, en onbegrypelyke eeuwige Generatie van den Vader, met zoo veel

nadruk betuigt onp «orn fTtMO ^p flW fNÖ "rbysb Jehovah bezat my in

iiet beginsel zyns wegs , voor zyne werken, van doe aan!

Laaten wy by deze gelegenheid, deze aangehaalde Godfpraak, zoo als dezelve in haar verband voorkomt, wat nader inzien, en die allergewichtigfte waarheid, naamlyk: „ Het eeuwig bestaan

„ van dat nin11 iDÜÜ Memra Jehovah, dat

Eeuwige zelfftandige Woord, den Zoone

„ Gods,

Spr. 8}

Spr; 8:2a.