Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroepene

PREDIKANTEN

VAN HET BEGIN DER.

REFORMATIE^

INDE

GEREFORMEERDE GEMEENTE

T £

amsteldaM.

A°. 1578.

1578. £ J

24 July, $ohannes Cuchtinus, Pred. te Embden. 17 Aug. Petrus Hardenberg, . . . Embderland.

Bartholdm fViiüe/mi, . « . Hoorn, heeft

1579. eenige tyd tot Adfiftentie geweest.

21 April, Martinus Lydiüs, . Pred. te Antwerpen. 1578.

24 July, JohanneslSicolat ciWasfenaar,Pred.teWydenes. 1579-

30 Juny, Hillebrandus Cun<eus, Pred. te Hoogkarfpel.

NB. De voornoemde 5 Predikanten, buiten D°. Bartholdus mihelmi, zyn de Eerfte , zoo ais dezelve hier boven na den anderen ftaan, die in vaste Dienst gekomen en Bevestigd zyn. Zie hier van het Kerkelylc Register. —

A I579«

Sluiten