Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nominatien van

Door Diaconen. Otto Zaunslifer, . Pred. te Amesfoort. Johannes Brclius, .... Maastricht. 4 Tal. Henricus Ruteus. Johannes Spiljardus. Johannes Smetius. Otto Zaunslifer. 14 February. Beroepen

Henricus Rulaus, met 28 Stemmen, en Geapprobeerd.

1641. fn plaats van Petrus Clafenius, obiit 3 Decemb: 1636.

Door Kerkenraad. Johannes Ambrofius, Luc. fil. Pred. teLoenen. Wilhelmus Schotanus, .... Sneek.

Geerlof Ribbius , Arnhem.

Petrus Leupenius, Hattem,.

Door Diaconen. Theodorus van Wykenburg, Pred. te Haarlem. Tobias Tegneus, ...... Leeuwaar-

4 Tal. den. Johannes Ambrofius. Geerlof Ribbius. Petrus Leupenius. Tobias Tegneus. 2 Mey. Beroepen

Petrus Leupenius , doch wierd niet Geapprqr beerd ? yoor dat hier eerst gepredikt hadt.

3(642.

Sluiten