is toegevoegd aan je favorieten.

Nominatien en beroepingen van gereformeerde predikanten in de gemeente te Amsteldam, beginnende met de reformatie a{o}. 1578

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beroepene Predikanten. aqï

1758. In plaats van Jacolus de Jonge, obiit 17 Oftobcr 1757, of voor Matthias Wilhelm Adam de Rhoer, die bedankt heeft.

17 January. Door Kerkenraad.

Nicolaus Tetterode, Pred. te Dordrecht, met

49 Stemmen.

Hermanus Genet, .... Delft,in'tGasthuys, 30 •

Johannes Wilhelmus Busfing, Delfshaven,

30

Johannes van Yr.rick, . . . Schellmkhout,

29

Henricus Gaan, ..... Leiden,

Samuel Claver, . . . in de Ryp, 3 TA.

Nicolaus Tettergde, met 50 Stemmen.

Hermanus Genet, . . 48

Henricus Caan, ... 43 '

2A Jitp. Door Diaconen.

Egbcrtus Cappelhoff, Pred. te Gorinchem,met

23 Stemmen. Jan Jacob Brahé, , . . . Vlisfingen,

Paulus Bonnet, Rotterdam,

Joh': Henricus Wynftok, Petr. fil. Westmaas ,

Abraham van Limburg, . . Heemflede,

Johan Coenraad Appelius , . Zuidbroek en Muntendam, 21 —

N 5 3 ï*/