Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 GENEES W IJ SE FAN

warmte fmeltbare Zetpil; bij voorb. van verjihe boter of Üleum palmae, onder fchapevet geimoiten, van Cacao boter, van Ungu. pomatum of Altbaeae, verdikt met Gom of Altbaea poeder, enz.

% IX.

Aderlaatingen komen in den loop deezer ziekte zeer zeldiiiam te paffe, ja zij zijn, wegens het haait volgend verval van kragten, doorgaans fchadelijk bevonden: alleen, wanneer men bloedrijke, driftige geltellen voorheeft, vooral, indien de ziekte zich zoo inltelt, als in §. 5. is befchreeven, indien verder het drukken op den buik zeer pijnlijk is, met teekenen van brand en koortfe, vooral wanneer men dan in *t begin 'er bij is; alsdan kan eene laating zekerlijk dienltig zijn, en den weg baanen tot ten gelukkiger uitwerking der geneeswijze, op gemelde plaatfe aangeweezen. Doch zulke gevallen zijn ons, in deezen, fchier geheel met voorgekomen.

§. x.

Wij hebben nu, tot hier toe, voornaarrlijk twee /oorten, of gevallen, van Persloop beichouwd; één, daar ook vuile bederflijke afgang-iloffen in't gedarmte bij zijn (§. 1 en 3.), en één, daar op zulke ftoffen, in de eerfte plaats, jgeen befclmldiging kan vallen, maar alleen op

een

Sluiten