is toegevoegd aan uw favorieten.

De heerschende persloop, (dysenteria epidemica) die [...] vooral in 1783. de provincie van Gelderland fel getroffen heeft.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

ALGE M. VOORBEHOE DING

hetzelve tot ftof en afche verbrandden; terwijl onder menfchen en beeften, al wat zweeten kön, zig zeiven als 't ware langs deezen weg verloof.

Ook waren de ziekten, door den heeten en droogen Nazomer van 1779 uitgebroed, bij oplettende Waarneerneren nogzooleevendig ïn'tgeheugen, dat, toen wij, in dit jaar 1783, weder zulk eene aanhoudend-brandende drooge lucht, reeds vroeg in de maand Junij begonnen te gevoelen, men zich ook de gevolgen van Persloop wel haalt angftiglijk begon te voorfpellen: gelijk dezelve dan ook reeds in Julij metterdaat is gevolgd, en wel zoo veel woedender heeft doorgetalt dan in 1779, als de hitte en fchraale droogte van onzen zomer vroeger, langduriger", fterker, en meer met andere buitengewone verfchijnfelen verzeld geweeft zijn, dan die van dat jaar.

Men heeft toch nu reeds in de maand Maij, en vervolgens door de geheele maand Junij, meeft al den wind gehad uit den fchraalen Noorden tnOojielijken hoek, llegts eenige weinige dagen, voor het midden en aan 't eind van Junij uitgezonderd ; daar bij is in die maand bijna geen tegengevallen, dan een weinig voor en na het midden derzeïve, zijnde met ftijven wind verzeld geweeft.

De warmte was inttrsfchen zódanig, dat van den tweeden van Junij af, dë Thermometer, genoegzaam altoos, kort na den middag, omtrent de 70 graden van Fahrenheit geteekend hebbe, ja wel de helft van de dagen daar boven , tweemaalen zelfs boven de 80. . In Julij is de wind, tot de helft der maand

ge-