Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Apothekers Kunft. 513

Voor het overige is het met die kolven gefchaapen, ais mee de andere glazen. %. a'ó. n. 5. reeds gemeldt

S- 32.

De HELMEN (akmbict) dicmenopdekolvenzct fchoon dat zij zomtijds van eenig nut zijn, zouda men dezelve egter genoegzaam ontbeeren kunnen. Zij worden doorgaans in de glas Fabriekken zeer ongeiehikt vervaardigt, zo dat men de meelte niet kan gebruiken; daarenboven kan men mat minder omtlag en veel gevoeglijkcr in de retorten deftileereu.

% 33-

Zo zeldzaam kan men ook de VOORZETTERS (tubi intermedii) met vrucht gebruiken. Dit zijn hooge Pijpen, die men. tusfehen den kolv, en den retort inplaatit; gedeeltelijk om de Elasftique dampen meer ruimte te verichaffen, of om dezelven zo veel te fehielijker te doen verdikken. Als men dezelve nietnoodzaakelijk noodig heeft, is het beeter deeze niet te gebruiken, en liever het Vuur voorzigtig te regeeren. Want de voorzetters , mogen nog zo nauwkeurig" digt geikieerd zijn, zij verdunnen echter altoos de dampeneenigen toegang, het welk men bij eenen en« keiden toeitel als men voorzig'ig is, niet zo ligc té vreezen heeft.

• * §• 34- .

' De KROEZEN (tigïïïa crucibuld) die men tot dearbeiden der Pbarmacie gebruikt; koomen uit Hessenland (*) die daar van fchoon zand en kleij gemaakt

wor-

(*; Wen heeft noch een zoort vaa zwart: krocfen die I> 4 via

Sluiten