Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236* Fan de Bereidingen

ZEROLÏE (OJeum martis") heefr gegeeven. Dit is de gewoonlijke voorfchrift. Men "verktijgt naa die echter heel weinige yzcrachtige Ammomaczout BJoernen, om dat het Veele 'er bïjgevoede Yzer het meefte van het Ammoniaczout verftoord. • De Heer WIEGLEB geeft eene Wijze, dezelve bij eenegrootere hoeveelheid en nier minder fchoon te verkrijgen, aan de hand, hij neemd nanienlijk tot een pond"Ammoniaczout maar twee oneen Bloedfteen of een once Yzervijlzel. • • .

Het alderbeft verkrijgt men dezelve, als men den Yzer Saffraan , die men heeft-door een loogzout uit de oplosfing des yzer Vitriools doen nederftooten en behoorlijk heeft doen verzoetten, daartoe gebruikt, en deezen Vooraf, bevoor hij noch met het Ammoniaczout vermengt is, met zo veel Zoutzuur overgiet, tot dat hij dun Vloeit. Van deezen yzer Saffraan riekend men ook maar een once op een pond Ammoniaczout. Noemd men in plaats van den yzer den Koperkalk of lv'peiafche, zo *a!s men deze van de Koperflaagers krijgt, zo. verk'digt men eenen blaauwen Sublimaat, die KOPER A AR DJGS AMMONIACZUUT BL< >EMEN ( F/ores Sa/., armoniaci venerei'. Uns Peneris Boyiei ) genaamd worden. Men ichrijfc andere doorgaans den dooden Kop des Vitriools, om dat het gemeene yzer Vitriool, buiten het yzer ook Koper in zich bevat (§..230. n. 1. a.), 'er tóe voor, men ziet doch ecluer'van zelf wel, dat deeze Bloemen nooit Koperachcig alleen Zijn kunnen.

2. De OPLOSSENDE WYNSTEEN (TaKa* rus Jolubilis ) word gereed gemaakt, als men eene oplosfing van den gezuiverden Wijnfteen mer een Vlugloogzout Verzadigt, en dan op een zagt Vuur tot droogworden unwaazemd. Hij trtkt fterk de Vogtigheid

Sluiten