is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys tot de grondbeginzelen der apotheek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 BLAÖWYZEft.

ARSENIKUM geele, 99. n; 3. roods , ibid. wirre. 99.

ASCH-HAARD, 32. n. 1.

ASCH- B1AAK1NG, 168. n. 2.

Jlsphultum, 84. 11. 4.

Auripigmenlum , 84. 11 • 5.

Junim, üö. j'nlminans. Zie Rlixementl goud.

AZYN word door de Gilling verkreegen, 158. n. 2. de Beftaanbaare deelen "er van 204. wijze van deftilleeren deszelven , Ibid. Scherpmaakihg. 205. de Kentce-

' I<ens van dit Zuur. 206.

AZYN GEEST, 204!

B;

cbirriiTche, 313. Bolus, armencè, 82. n. 3. albu; ibid. BOOMOLIE, P. 88. n. 46. BORAX, 229. 11. 5. BRAAKENDE WYNSTEEN, 240. BRANDBAARE , begrip 'er van.

16. waar het meelt toe overhelt,

182.

BRANDBAARE ZELFSTANDIGHEDEN van het mineraalen rijk.

BRANDEWYNj deszelfs bereiding, 161. Koornbrahdewijn ibid. 247. Franfchen brandewijn, 24-. Zie Wijngeeft.

BRONNEER ZOUT, 229. 11. S;

fiutyrum tacao, 306. antimonii, 317

BYEN1IARS, P. 24. li. 1.

Èalneüm erena , 26. n. 3. maïia f.

Uturn ibid 11. 2. vajiqris, ibid. BALSAMEN, Vloeibare, 63. n; 3.

éSSg. amerikaahfeheri, P. 68. n.

22. Turkfcben , I'. 89. 11. 49.

Peiuviaanfchen P. 91. n. 53. BANIi;.L|E P. 107. n. 66. BARNSTEEN, 84. n. 2. Zout,

203.

BASTEN , wanneer men dezelve

verzamelt, 60. BdeUium I'. 61. n. li. BEENLYM 73. n. 1. BENZOIN P. 60. n. 10. Bloemen.

210.

BERGKRY3TAL 80. n. 5. BERGOLIE, 84. n. 3. BERKENOLIE. 138. n. 3. BEKLYNSBLAAl'VV 94. n. 6. de

bereiding 'er van 343. BERYL. 80. 11. 3. BEVERGEIL. P. 36. n. 4. BEZOAR, Yzcrcn tinacbuge, 349. ! minerale 348. dierlijke P. 34. n. 2. Bezostrdicuni entimbniale, 349 joyia-

le, 350. minerale, 348. tismutum, 96.

Bitumen judaicum, 84. n. 4. • Bitumina, 83.

BLAAS, van het Deftillecrtuig 26. n. 2.

.BLAASOVEN, 26. n. 2. BLOEDLOOG, 343. BLOEDSTEEN, 94. BLOEMEN, hoe en wanneer men dezelve verzamelen moet , 59.

C.

Cdlami'naris, lapis, 97. CALCEDONYS. 80. n: 6. Calc'matio, Zie Kalkbranding. Calomel. 238. li. 2. Crr/.ï,73. n. 1. antimonii, 324. 35J Campher Zie Kamfer. ■ CAPÉL, 16. n. 3. CAPELOVEN . 26. li. 3. CAl'PARIS P. 63. Tl. 13. Caput, athiupis , 26. 11. 2. mortitum

vitrioli,. 194. Carminutn , 334. CARNEOOL, 80. 11. 6. Cafloreum, V. 36. n. 4. Catechu, P. 64. n. 16; Calimts, 26. 11 v 3. Caujlitum, 15.

Cauterium potentiala , 226 lunare; 237.

Cerusfa alba, 92. n. 5. antimonii,' 348. citr'ma 92. n. 3. in lamtllis. 92. n. 5.

Chalvbs, 94. n,io,

CHÈRMES KORLS. P. 37. n. 7.

Chermts minerale, 340.

CHINA, baft, P. 67. n. 17 Wortel P. 67. n. i8i

CMRISOLYT, 79. 11. 3-'

CHRYSOPRAAS, 79, n. s«

Cictita. Zie Scheerling.

Cincrarium, 23, 11. 1,

Cineres clavellati, Zie Potasfche.

Cinis antimmüi tW- 353- jmns, $U n. *;