Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 7 3>

KLINKDICHT

zonder U.

D e Laetfte zy ook hier onzichtbaar op 't Toneel.

Op dat men dees niet hoor heeft Hy geen Rol gekreegen. 't Is billyk dar hy zwyg en voor geen Blaezer fpeel,

Daer A, E, I, en O t'facm hebben ffil gelcegen.

Dat Hy ten Starrenkreits en Dierenkring gedegen, En, naer zyn rang geplaetffc, aldaer dcu Stier afbeel;

Of, by Romeinen, Hem byzonder toegenegen, In 't Cyffertal, met I en O mag hebben deel :

Hier teld Hy niet; en, om een Klinkdicht op te maken, Behoefd hy niet altoos. Genoeg, dat hy ten baken Slechts diend , omtrent het geen ik thans moet gade flaen.

Ten Slot: zo die behaegd, het geen hier t'faerü gefield is, In ieder Klinkdicht , daer geen Klinkerd in gemeld is , En d'Een noch d'Ander fpreekt, ik heb myn Taek gedaen.

Sluiten