Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ESQUADRON CAVALLERY.

KLEINE STAF. J. Tjallingii, Auditeur. J. D. Lucas, I. Lieutenant en Adjudant. T. Meyer , 2. Lieutenant en Piqxeur, H. Nïsfen , üürurgyn Major.'

EERSTE COMPAGNIE. Ritmeester en Commandant, Vacant.

1. Lieutenant, J. Nisfen.

2. Lieutenant, D. C. Nolthenïus.

3. Lieutenant. C. L. FiafcHer.

TWEEDE COMPAGNIE. Ritmeesters, J. Bik.

1. Lieutenant, P. Nagel.

2. Lieutenant, D. van Heyst.

3. Lieutenant, J. van Holst.

EED voox DE HOOFO-OFFICIEREN.

Qy verklaart en belooft, in de tegenwoordigheid van een alwcetend God, U, als een raan van eer, te zuilen gedragen naar de onvervreembaare Regten van den Mens' h en Burger, zodanig als dezelve op de beginzelen van Gelykheid, Vryheid en Broederfchap, zyn gegrond, en nimmer iets-te zullen doen of verrichten , het geen met de Oppermacht of Souverewiceit des Volksin eenigen opzichte, hoe ook genaamd , zoude ftrydig zyn.

Dat gy het Volk van deze Stad en deszelfs ftejeiyk beduur in de tyd naar uw uiterfte

vef«

Sluiten