is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- natuur- en huishoud-kundig kabinet, of Uitgezogte verzameling van de nieuwste en nuttigste verhandelingen proeven en waarneemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziektekundige Befchouwing van hét Hart. Cï

dat wanneer men een frisfchen jongen hond neemt en dien vastbindt zo dat hij fchielijk en gemakkelijk kan losgemaakt worden, en men hem dan fchielijk de borst opènt , dat de long alsdan toevalt, indien men dan, vervolgt hij , een naald en draad gereed bij de hand heeft, het hart een weinig naar beneden trekt, en den band om de vier vaten van hetzelve heen flaat en toebindt, de vaten dan in eens onder den band doorfnijdt, het hart uit de borst neemt, en het dier eensklaps losmaakt , zo loopt hetzelve nog geduurende eeni<*en tijd door de kamer. Deze zelfde Waarneeming toont ondertusfchen dat een dier zonder hart niet kan leeven; want de long, die als dan vol bloed is, noch de holle ader, kunnen het inhoudend bloed. niet uit-ftorten, en dat bloed, hetwelk in het hart bevat was , is alleenlijk weggenoomen; daar blijft nu nog eenig vermoogen in de flagaderen overig, alle deelen, de hersfens enz., zijn nog vol bloed, maar het bloed worde niet meer voortgedreeven uit het hart, en alleenlijk uit de flagaderen uit de aderen; doch men begrijpt ligtelijk dat zodra dit vermogen van de flagaderen ophoudt en ftille ftaat, dat alsdan alle de aders in dit dier opgezet zijn, .en dat de dood alsdan niet misfen kan te volgen.

Hoe nader een Dier, zo veel wij weeten, aan zijnen oorfprong is, hoe minder deszelfs leven van het hart afhangt; zulks blijkt aan alle dieren. Indien men aan eene bevrugte Teef den buik leevend opent, en de jongen uit dè lijfmoeder neemt, van hunne bekleedzelen ontbloot, en van hunnen navelftreng affnijdt, alsdan beweegen zij zig nog, en geeven dikwijls geduurende een kwartier-uurs lang geluid.

Wij zien ook dat de wormen lang kunnen leeven zonder hart; en over het algemeen, hoe nader een dier bij den ftaat van een kruipend dier koomt, gelijk de Slangen , de Aaien , de Pieren enz , hoe langer het hart leeft nadat alle de ingewanden zijn weggenoomen. Die dieren die langen tijd zonder ademhaaling leeven kunnen of die geene ademhaaling noodig hebben s