Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Barometers te vergelijken.

495\

Voorb. 28. Iemand vindt, op een hoogen Berg ftaande , 'den Barometer 24^5 duim pa h ijs che maat, hoe hoog zoude nu dezelve volgens engelsche maat geltaan hebben ? Antw. 25 /5 duim engelsche maat,

Voorh. 29. Hoeveel engelsche duimen en lijnen ftaan gelijk aan 27 fhansche palmen io£ hjnen. ,.. „ „ _ , .

Antw. 29 duim i\ hjn of 27^ duimen.

Voorb. 30. En hoeveel van dezelve aan 30 duim p| lijnen.

Antw. 32 duim 9l lijnen.

ZEVENDE GEVAL.

Om den franschen palm met den rhijnland' schen voet te vergelijken.

De Franfche Palm ftaat tegen den Rhijnlandfchcn voet als 1262 tegen 1220, of als 631 tegen 610, ea dus werkt' men volgens dezen

REGEL»

Vermenigvuldigde Parijfche maat met 631 en deel hei Product door 610., komt Rhijnlandfche maat.

Voorb. 31. Hoe veel rhijnlandsche duimca zijn 30 p a a ij s c h e duimen ? 631

30 Parijfche duimen.

rfio J1> Hr.oqq Knnnl. duimen. Antw. 317U0 rhijnlandsche duimen.

Voorb. 32. Men vindt den Barometer .volgens de Schaal van pakijs op 28 duim 9l hjnen. Hoeveel zal een andere Barometer in dezelfde gelegenheid op een rhnnlanüsche Schaal tekenen?

t v 031

Sluiten