Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanfehapenheid der Pisblaas en Teeldeelen* 1?

Onder dit uitpuilend rood vleeschkleurig Ligchaam, .zag men de wanfr.alt.ige en kleine Roede, die zeer kort (fig. i. 2. fig. 3./.) ,en te breed voordien ouderdom, bij nadere befciiouwing bleek over de geheele lengte van de natuurlijke plaats der opening des piswegs boven het toompje af, tot aan de plaats der fchaambeensvereeniging toe, als gekloofd en zodanig gefpouwen te zijn dat de fponsachtige Lighaamen (fig. i. f. fig. i. d. fig. 3. k.) van den anderen afgebogen , en niet dan door den tevens geopenden pisweg, die nu aan den bovenkant in plaatfe van aan den onderkant lag, vereenigd waaren; wordende het inwendig vlies des piswegs, na den rug deezer misvormde Roede, als een dun vliesch bekleed te hebben , zijdelijk in de natuurlijke huid der fchaft vervolgd (fig. z.h. fig. 3. g. ). Door deeze fpouwing ■der geheele Roede is 00'k het hoofd derzelve van den bovenkant gedeeld, waardoor het zich van voren verbreed vertoont (fig. 1. g. fig. 2-. e. e.f.fig.3. «'.> en, vanboven gezien, halfmaans wijze achterwaarts in twee ftompe dee\en(fig. 2. e. e.) eindigt, die door oen flaauw groefje van de fponsachtige Ligchaamcn der Roede onderfcheiden worden.

'Wanneer men dit Roedehoofd bij den voorhuid (fig. t.i.fig. 2.g. fig.^.g.) en toompje (fig. ï.b.fig.z. f. ftg-Z-h.') vattende, meerder van het gezwel nederwaarts afbragt, wierd men, ten einde der oppervlakkige groef des piswegs , onder den boog des gezwels uitkomende , een flaauwelijk verheven ligchaampjegewaar (fig. 2. c.), en wederzijdschnaast' hetzelve een duister bewijs eener zeer kleine opening, die men denkelijk voor het zogenaamd Hen-nehoofd (Caput Gallinaginis~), en de openingen der afvoerende Zaadvaaten moet houden.

De balzak was eenigzins driehoekig, en plat; — den ruwe balzaks lijn (raphe) naauwlijks kenlijk dfig. 1. k.fig.%.n.~), en de ballen hingen, nog niet volkomen neder gezakt, in de liesfchen (fig. iJ. m.

H* 3- m- )• • -V.

Ba Bs

Sluiten