Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusfchen het Hoofd en de Teeldeelen. 341

Zelfs is het zamengevoel, dat tusfchen het hoofd cn'de teeldeelen der beide fexen plaats grijpt, den Ouden niet onbekend geweest. Want de opbouwer zelfs der Genceskonst hippocrates verzeekert 'er ons van- — egter,fchoon het zamengevoel der baarmoeder'van veelen is onderzogt, dewijl 'er .bepaaldelijk over dat zamengevoel, 't welk tusfchen de dierlijke werktuigen en die tot de teeling gefchikt zijn waargenomen wordt, nooit, voor zo ver mij bekend is, gehandeld is, heb ik de waarnemingen van de fchrijveren, die tot de leer van dit zamengevoel behoorden, vergaderd, en in orde gebragt, opdat die leer die zig door haar nut in de Geneeskunde aanprijst, in klaarer licht gefteld mogt worden.

Terwijl dan naar het regte het kromme gemeten word, en het zamengevoel, dat men in den gezonden ftaat opmerkt, den grondflag legt van dat hetwelk men in den zieken ftaat waarneemt, heb ik voorgenomen, eerst over het natuurlijke zamengevoel tusfchen de reeds genoemde deelen, te handelen , dan de ziektens uit dat zamengevoel voortvloeijende, en van de fchrijveren aangetekend, kortclijk te melden, en daar uit enige praclifche ftellingen, of uit de waarnemingen van zelve vloeijende of door een behoorlijke redeneerwijze daar uitgetrokken, voorteftellen, opdat het onderzoek der oorzaaken van dat zamengevoel, 'twelk ik van meening ben hier bij te voegen, des te gemakkelijker worde.

y 4 EER'

Sluiten