Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

Bij 't gezicht van den Starrenhemel, door M». v.

hïijst Wed. vinkenra. . . • bi. 3 Des Menfchen Bejiemming, door dezelve. . 5 De Bermhartige , door s. a rensing , geb.

MUNNIKUöIJZïN. ... 9

Buurpraatjen, doornn. v. heijst Wed. vinkenra. ii D" Voorfpe Hingen, door dezelve. . . 15 H't vergenoegde Huisgezin op Saturdag-avond, door

d boing. . . . . l3

De dankende Handwerksman, door denzelven. 21

De Lof der Braafheid, door denzelven. , 23

Avondzang, door g. pardon, geb. stam. 25

Morgenzang, door dezelve. . . 27

De verliefds Landman, door m. nieuwüNHUIJZEN. 29

De Oogst, door denzelven. ... 31

V Vergenoegen, door g- fardon, geb. stam. 33

D<? Bruiloft, door m. NlF.UWENHUIJZilN. . 36

De herfielde Kraamvrouw, door m«. v. heijst,

Wed. VINKENRA. .... 40

De vergenoegde Huisvader, doorn, van munster. 4a De Baker, door a. loosjes, p. z. . . 45 Kindervreugd, door s. a. rensing , geb. munnik-

huijzen. .... 47

De Kindermeid, door m«. v. heijst, Wed. vinkenra. 50 De Keukenmeid, door dezelve. . - 53

De Werkmeid, door dezelve. . . 56

De SchoerrAakers knegt, door j. hugli. . 59 2)e Braave Nachtwacht, door j. hazeu, c. z. 62 D« Zeemans Vrouw, door a. loofjes, p. z. 65 DclFollennaaifler door v:«.v.HEijST,Wed.viNKENRA. 67 O/" den lant/len dag des Jaars, door j. v. westerkapp.:l, Junior. . 69

Sluiten