Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Vroedfchap en Regeerend Scheepen der- Stad Haarl.

G.

Gallas, (J. J.) Schout enz.

te HéUevoetftuis. Gartman, (H.) Boekverk. te

Amflerdam. Gartsman,(F. P.) te Rotterd. G. B.

Geerfèn, (Petrus) Emeritus Predikant te Baarland.

Gehricke. (J. C.)

Gerlagh,(J. L.) Officier van de Hoeven.

Gesfel, (PI. van) te Amft.

Gcysbeck, (Pioter Gerhard.) Boekvcrkooper te Amft.

Ghyfelin, (Mr. J. D.) Ie Sage, Oud-Burgem. en Bewindhebber der O. 1. C. te Middelburg.

Glavemans. (P.)

Gonggryp, (H. G.) Griffier by 't Ed. Moog. Coll. ter Admiraliteit in Friesland.

Gorter , (Jan de) Drukker van Stads cn'sLands klein Zegel en Boekv. te Monnikken dam.

Grave, (..) Predikant te Lettelbirt.

Grove, (W.) Med. Dr. en Examinator by den Ed. Hove van Schieland te Rolt.

Grevingh (B. Mabé)

Groenendyk, (J.) te Rotterd.

Groenewoud , (L ) Boekv. te Amflerdam.

Groot, (j. de) Boekv, teDelft.

G. V. D. J.

H.

Hagen, CE. van"! te Hoorn. Haght, (Mejuffr. Elizabeth) te Amflerdam.

Halmael (Jacob van) te Amflerdam.Ham, (J. C. ten) V. D. M.

te Monnikkcndam.

Hanekuik , (Pieter) Koopman te Harlingcn.

Flansten, (/Egidius)

Haringcaripel, (J. A. van) B oekverkooper te Alkmaar, 3 Exempl.

Hauck (..) Konstfchilder te Rotterdam.

Havelaar, (J. P.) te Rotterd.

Plebert, (lierman van der Plorst) ald.

Heegeman, (W.) te Utrecht.

Heekeren tot Overlaar,(A.) te Leiden.

Helders, (Jan) te Amfterdam^ 3 Exempl.

Hellen werf, (W. R.) Predikant te Egmond binnen en op den Hoe/'.

Helten, (Anthony van) Schilder te Berinebroek.

Hemert, (Jan Cornelis van) Makelaar te Middelburg.

Hen (J.)

Hendrikfen (J.) Boekvcrkooper te Rott. 3 Exempl.

Hengst, (P. den) Boekverk.

, te Amfterdam, 3 Exempl.

(... van) te Dordr.

Herbig , (J. G.) te Leeuw.

Herdingh, (L.) Boekverkooper te Leiden.

Hering, (J. li.) te Amfterd.

Herrevvyn, (J. H.) te Rott,

Herwerden, (L. van) M.D. te IFormerveer, 1 Exempl.

Hesfelink , (G.) Profesfor by de Doopsgezinden te Amflerdam.

fiibma, (Jacob Pieter)

Hoek,(Daniël van der) Predikant te Baarland.

Hoek,

Sluiten