Nederlandsche tafereelen; of Eene keurige verzameling van negen honderd fraaije gezigten, van steden, dorpen [...] en veele andere aanzienlyke stads- en landsgebouwen; in en omtrent de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar