is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsche tafereelen; of Eene keurige verzameling van negen honderd fraaije gezigten, van steden, dorpen [...] en veele andere aanzienlyke stads- en landsgebouwen; in en omtrent de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5f J)ORR NjSTTERJOXV m ïZfCxr-enitTy.ip-fj 7* ■

JSriXS WoLVENBTJRa ïy Vï'eXo-iien, . 27^3 ' 'T'