Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i* >

VIERDE HOOFDSTUK.'

De mensck een gezellig wezen. — Onderricht tingen omtrent de aardappelen,

ff'AariiSpp'finteelt, verricht naar regeh zoo 't behoort, Brengt een gewenschten ongst, een mildsn zegen voort»

jffiene mïnzaame vefrrouwlijkheid kenmerkte den otffa gang en de verkeering van den heer 6 e L a & s f mei zijnen boeren Deeze Was het, welke hem tijne opfeemende gedachten aan dezelve terftond deed rflededeelert. Welkom vrienden ! dus begroette' hij hen* éoo dra M| I ai „ firW

Sluiten