is toegevoegd aan uw favorieten.

Eelhart, de menschenvriend; of Gemeenzaame onderrichtingen [...] inzonderheid van den landman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 79 >

i e t h a r t. Ik kan, ulieden verzekeren, zulke voorfchriften genoemd te hebben, die be. proefd', goed zijn bevonden. In gewigtlge gevallen moet gij evenwel de hulp van den bekwaamen paardendokter inroepen. Want, indedaad, een paard is teder, en. geraakt ligt in gevaar van te fterven.

pieter japikz en. Maar heeft mijnheer ons ook iet van de Varkens te onderrichten?

eelhart Gij weet allen, dat dee*3 meestal met voordeel worden gehouden, om dat er bij den boer veel afvalt, gelijk men fpreekt,'daar zy mede gevoed worden, en dat inzonderheid derzelver mest van groote waarde is.

jan barend zen. Van dit laatfte ben ik onlangs- ten fterkften overtuigd geworden. Voorheen pleeg ik ze weinig te achten. Ik moet de ondervinding, welke mij in dit opzicht van gedachten heeft doen veranderen, eens vertellen. „ In mijn tuintjen , bij mijn huis, ftaat een groote fchootie Bergemotpeerof Groentjes-boom -, deeze boom bloeide alle jaaren zeer dik;'maar als de vrucht aan het zetten was, liet hij ze meestendeels vallen, en die er nog aan bleeven, waren zeer klein. Ik had reeds, beflooten , om den boom uitterooijen; wanneer mijn neet uit t Westland eens bij mij was, dien ik dn geval klaagde, ö' Zeide hij, weet gij daar geen raad toe? Laat je boom ftaan, en zorg in 't voorjaar, in de maand Maart, om maar wat varkensmest te krijgen; maak dan een greppel in den grond om den boom, zoon half voet van den ftam at', gooi daar de mest in, en dek het met aarde weder toe. Ik volgde zijn raad 'en deed alzoo, en ziet, in den zomer behield de boom zijne meeste vruchten. Maar in t volgende jaar zag ik nog de grootfte verandering, de boom zat